Người chồng ngày nào cũng tới đón vợ làm việc ở Thư viện quốc gia Singapore nhưng điều kỳ lạ là lúc nào anh ta cũng đến rất sớm. Mãi sau này, người vợ mới biết ...